4 maneres en què la infància influeix en la teva personalitat

Així influeix la nostra infància en el desenvolupament de la personalitat

La personalitat d’un ésser humà és allò que resumeix els seus patrons de conducta a l’hora d’interpretar la realitat, analitzar els seus sentiments i fer seus uns hàbits i no uns altres. És a dir, el que fa que ens comportem d’una manera determinada, fàcil de distingir d’altres. Però la personalitat no emergeix de la nostra ment sense més, com si la seva existència no tingués res a veure amb el que ens envolta. A canvi, la personalitat de cada un de nosaltres és una combinació de gens i experiències apreses (la majoria d’elles no en una aula d’escola o d’universitat, és clar). I la infància és, justament, l’etapa vital en què més aprenem i en la que més importància té cada un d’aquests aprenentatges. Així doncs, el que experimentem durant els primers anys deixa una empremta en nosaltres, una empremta que no necessàriament romandrà sempre amb la mateixa forma, però que tindrà una importància determinant en el desenvolupament de la nostra manera de ser i de relacionar-nos. De quina manera passa això? Fonamentalment, a través dels processos que pots veure a continuació. 

1. La importància del vincle (Apego)

Des dels primers mesos de vida, la manera en què experimentem o no afecció amb una mare o un pare és una cosa que ens marca.
De fet, un dels descobriments més importants en l’àrea de la Psicologia Evolutiva és que sense moments de carícies, contacte físic directe i contacte visual, els nens i nenes creixen amb greus problemes cognitius, afectius i comportamentals. No només necessitem aliment, seguretat i aixopluc; també necessitem tant sí amor. I és per això que el que podríem anomenar “famílies tòxiques” són ambients tan nocius en els quals créixer.
Per descomptat, el grau en què rebem o no experiències vinculades a la inclinació és una qüestió de graus. Entre l’absència total de contacte físic i de mims i la quantitat òptima d’aquests elements hi ha una àmplia escala de grisos, la qual fa que els possibles problemes psicològics que puguin aparèixer siguin més lleus o més severs, depenent de cada cas.
Així doncs, els casos més greus poden generar seriosos retards mentals o fins i tot la mort (si es dóna privació sensorial i cognitiva de manera constant), mentre que problemes més lleus en la relació amb pares, mares o cuidadors poden fer que, en la infància i en l’adultesa, ens tornem esquerps, amb por de relacionar-nos.

2. Els estils d’atribució 

La manera en què els altres ens ensenyen a jutjar-nos a nosaltres mateixos durant la infància també influeix molt en l’autoestima i l’autoconcepte que interioritzem en l’edat adulta. Per exemple, uns pares o mares amb tendència a jutjar-nos de manera cruel ens faran creure que tot el bo que ens passa és causa de la sort o del comportament d’altres, mentre que el dolent passa per les nostres insuficients habilitats. 

3. La teoria del món just

Des de petits se’ns ensenya a creure en la idea que el bé és recompensat i el mal és castigat.
Aquest principi és útil per guiar-nos en el nostre desenvolupament de la moralitat i ensenyar-nos algunes pautes de comportament bàsiques, però resulta perillós si arribem a creure literalment en això, és a dir, si donem per descomptat que es tracta d’una espècie de karma real, una lògica que regeix al propi cosmos independentment del que vam crear o del que fem.
Si creiem ferventment en aquest karma terrenal, això ens pot portar a pensar que les persones desgraciades ho són perquè van fer alguna cosa per merèixer-ho, o que les més afortunades ho són també perquè han fet mèrits per a això. Es tracta d’un biaix que ens predisposa cap a l’individualisme i la insolidaritat, així com a negar les causes col·lectives de fenòmens com la pobresa i a creure en “mentalitats que ens fan rics”.
Així doncs, la teoria del món just, per paradoxal que sembli, ens predisposa cap a una
personalitat basada en la rigidesa cognitiva, la tendència a rebutjar el que va més enllà de les normes que s’han d’aplicar individualment.

4. Les relacions personals amb desconeguts

En la infància tot és molt delicat: en un segon, tot pot sortir malament, a causa del nostre desconeixement sobre el món, i la nostra imatge pública pot ressentir per tota mena d’errors.
Tenint en compte que en una classe d’escola la diferència de mesos d’edat entre els estudiants fa que uns tinguin molta més experiència que altres, això pot crear desigualtats i asimetries clares.
Com a conseqüència, si per algun motiu ens acostumem a témer les interaccions amb els
altres, la nostra manca d’habilitats socials pot fer que comencem a tenir por de les relacions amb desconeguts, portant-nos cap a un tipus de personalitat basat en l’evitació i la preferència per les experiències vinculades al que ja es coneix, el que no resulta nou.