PSICOLOGIA

L’àrea de la Psicologia o de la Ment a Equilibrium vol ajudar a millorar la comprensió, la valoració i la gestió d’aquelles qüestions, situacions, emocions, relacions, entre altres que puguin estar influenciant a cada persona o sistema familiar o laboral o social a l’hora d’aconseguir el Benestar de cada persona o sistema. És un espai de reflexió, d’introspecció, d’acompanyament i d’autoconeixement. Des d’Equilibrium sabem que el treball de la ment és clau per aconseguir els millors resultats en qualsevol dels objectius que propiciem al centre. Una de les eines claus per al nostre treball és el Mindfulness, una tècnica mil.lenària que s’ha occidentalitzat que permet un entrenament mental per aprendre a viure l’aquí i l’ara. És un treball que amb nens es pot començar a treballar de ben petits oferint grans beneficis individuals i familiars.