Fit Júnior

Nou curs “Fit Júnior” per nois i noies de 12 a 18 anys, dos tardes a la setmana. Iniciació al fitness en un entorn controlat per un entrenador especialitzat. 

QUÈ ES FIT JUNIOR?

Fit Junior es una activitat física orientada als joves d’entre 12 i 18 anys que treballa de manera dinàmica diferents capacitats físiques del participant com la força, la resistència, la flexibilitat o la coordinació entre moltes d’altres. Aquest treball es fa mitjançant circuits funcionals i físics a la nostra sala fitness i en tot moment sota supervisió d’un professional.

Amb aquesta activitat es persegueix la millora física dels joves participants, la cooperació entre ells alhora de realitzar tasques i l’augment de la seva funcionalitat envers la vida quotidiana o altres pràctiques esportives que realitzin.

COM ÉS UNA CLASSE DE FIT JUNIOR?

L’activitat s’inicia amb un escalfament general i un d’específic que consta d’una part cardiovascular i d’una part de mobilitat articular i on al mateix temps s’explica quina serà la dinàmica de la sessió i les seves parts. Seguidament es realitza un treball tècnic i/o coordinatiu d’algun exercici important en la sessió i posteriorment s’inicia l’entrenament, que queda distribuït en blocs de treball amb els seus respectius temps de treball i de descans. En algunes de les sessions es treballa amb suport musical per augmentar la motivació i implicació dels joves.

Finalment la classe acaba amb una tornada a la calma en que es treballen els estiraments de les parts del cos implicades així com temes respiratoris i de relaxació.

Facebook
Twitter

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ