1.4 La igualdad de oportunidades

La igualdad de oportunidades forma parte de los valores de las empresas socialmente responsables.

Cada vegada són més les empreses que s’esforcen per realitzar el seu treball de forma ètica i responsable. Són conscients que les seves actuacions tenen conseqüències importants en aspectes fonamentals per al desenvolupament social i el medi ambient. Per aquesta raó incorporen la igualtat d’oportunitats entre homes i dones com a clau estratègica de la seva organització i es preocupen que la igualtat formi part de la seva identitat corporativa. 

Aquestes empreses coneixen les tendències del mercat, que mostren que els consumidors i les consumidores no es conformen amb productes i serveis de qualitat, sinó que, a més, desitgen tenir la seguretat que es produeixen de manera responsable des del punt de vista social. Un nombre potencial de possibles compradors i compradores afirmen que estan disposats i disposades a pagar més pel mateix servei o producte si incorpora el valor afegit de la responsabilitat social. 

Per tant, la igualtat d’oportunitats és, juntament amb altres valors com el respecte al medi ambient, la salut, els drets humans, el desenvolupament sostenible, el respecte i la integració de la diversitat, una marca que identifica la imatge corporativa de les empreses socialment responsables.

 

La igualtat és possible